Jämförelse-Mindre

Jämförelse av hemförsäkringar hos mindre försäkringsbolag

På denna sida finns det jämförelser av hemförsäkringar hos de mindre försäkringsbolagen. Vill du jämföra de stora försäkringsbolagens hemförsäkringar finns de på: Jämförelse av de större försäkringsbolagens hemförsäkringar.

Att jämföra hemförsäkringar

Det är ofta jobbigt att jämföra hemförsäkringar. Du kan därför utgå från denna lista så att du snabbt och enkelt ska se försäkringarna ungefär kostar och vad de innehåller. Priset på hemförsäkringen för dig kan beror på flera saker som t.ex. om du är en skötsam kund, vilken typ av säkerhetsskydd som du använder. Hos Gjensidige Försäkring kan du i det närmaste halvera priset om du är en försiktig kund och vidtar alla säkerhetsåtgärder. Detta gör ju också att du får ett mer problemfritt boende.

Att jämföra pris på hemförsäkringar

Ifall du avser att själv jämföra priserna på olika hemförsäkringar så finns här några tips på hur du ska gå tillväga.

  • Oftast är det de försäkringsbolag som visar priset på nätet som är billigast. Vill de inte visa priset på din hemförsäkring direkt på nätet som är det ofta för att det vet att det är dyra och vill då att en försäkringsförsäljare ska ringa dig.
  • Ta fram en checklista med allt som är viktigt för dig så blir det lättare att utvärdera de olika hemförsäkringarna senare..
  • Kolla på vilka olka saker som ger sänkt premie på försäkringen, brandvarnare, säkerhetsdörr, jordfelsbrytare, inbrottslarm, m.m.
  • Boka hemförsäkringen via internet, detta ger nästan alltid lägre pris än om du ringer till försäkringsbolaget.

Genom att lägga en timmes arbete på att gåigenom försäkringsvillkoren samt kolla priserna kan spara många 1.000 kr … årligen. Börja med att kolla vilke försäkring nedan som passar dig bäst och välj de 3-4 billigaste hemförsäkringarna för att sedan gå in på försäkringsbolagen webbsidor och jämför sedan vilket pris du får på din hemförsäkring.

Jämförelse Hemförsäkringar Dina Försäkringar Icabanken Moderna Försäkringar Redo Sveland Tre Kronor Plus Vardia WaterCircles
Stöld i bostad Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Stöldbegärlig egendom inlåst på arbetet 44 000 2 000 2 000 40 000 40 000 70 000 10 000 2 000
Brand, läckage, naturskador, hushållsmaskinskador Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Stöld ur bil parkerad hemma 4 400 2 000 2 000 35 000 5 000 2 000
Lösöre skadat vid trafikolycka 44 000 50 000 50 000 40 000 40 000 70 000 50 000 50 000
Stöldbegärlig egendom lämnat i fordon kort stund Ja Ja 10 000 Ja
Stöldbegärlig egendom, bilens bagageutrymme, dagtid Ja Ja
Stöld från vind/källarförråd i flerfamiljshus 44 000 50 000 50 000 40 000 40 000 70 000 50 000 50 000
Stöld av tvätt i tvättstuga 5 000 2 000 5 000 5 000 35 000 5 000
Skadad mat eller tvätt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Stöld av pengar 4 280 5 000 5 000 5 000 5 000 6 000 2 500 3 000
Stöld av värdehandlingar 8 560 20 000 20 000 10 000 10 000 20 000 15 000 20 000
Stöld av mobiltelefon Inget tak Inget tak Inget tak Inget tak Inget tak Inget tak Inget tak Inget tak
Stöld av låst Cykel 6 600 8 000 8 000 7 000 7 000 70 000 10 000 30 000
Akut sjuk och olycksfall Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Ansvarsförsäkring för person- & sakskada 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Överfallsersättnig 660 000 500 000 500 000 500 000 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000
Rättsskydd 132 000 200 000 150 000 120 000 120 000 200 000 200 000 200 000
Bortaskydd 44 000 50 000 50 000 40 000 40 000 70 000 50 000 50 000
Ersättning om resa ej utnyttjats 22 500 10 000 10 000 15 000 15 000 15 000 10 000 10 000
Hemtransport vid dödsfall 21 400 inget maxbelopp inget maxbelopp 20 000 20 000 25 000 30 000 50 000
Hemresa om nära
anhörig/egendom
skadas allvarligt
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ersättning vid naturkatastrof Ja, max 10 000 kr per person. Ja, max 10 000 kr per person
Bagageförsening
Min tid
Max peng
8
1 200
12
5 000
12
5 000
24
2 000
24
2 000
12
1 200
24
1 500
Personförsening
Min tid
Max peng
8
300
8
500
8
500
8
300
8
300
12
300
Merkostnader vid missad
utresa/hemresa
8 800/Nej Ja, men endast utresa från Norden Ja, men endast utresa Ja 8 000 15 000 Ja, 1 500 vid hemresa
Undantag för farliga aktiviteter Ja Ja Ja Ja Ja, för > 18 år Ja, för > 18 år Ja Ja
Självrisk 1500 1 200 1 500 2 000 2 000 1500 1 500 1 500
Självrisk cykelstöld 1500 1 200 1 500 2 000 2 000 25% minst 1 500 1 500 25 % av kostnaden
Självrisk rättsskydd 20 % av kostnaden 20 % av kostnaden 20 % av kostnaden 20% av kostnaden 20% av kostnaden 20 % av kostnaden 20 % av kostnaden 25 % av kostnaden
Allrisktillägg
tecknas separat
44 000 75 000 75 000 40 000 50 000 50 000
ingår
50000 75000
Rabatter
Rabatt för Inbrottslarm kopplat till larmcentral cirka 3.5% Mycket lite rabatt
Rabatt för Larm cirka 1.5% cirka 2.5%
Rabatt för Elektronisk vattenavstängare
Rabatt för Vattensäkert kök
Rabatt för Vattenlarm
Rabattt för Brandpaket
Rabatt för Jordfelsbrytare cirka 6%
Rabatt för Godkända lås
Rabatt för Säkerhetsdörr 10% Mycket lite rabatt
Helkundsrabatt 10%
Priser
1Pris Hyreslägenhet 1 329 1 787 1 500 1 434
2Pris Bostadsrättslägenhet 2 100 1 787 2 268 1 487
3Pris Fritidshus
4Pris Radhus 4 879 4 248 4 829
5Pris Villa Vanlig 4 362 4 017 3 948 5 157
6Pris Villa Stor 8 590 7 104 15 353
Länkar till bra bolag Moderna Försäkringar

Om du själv har jämfört priset på alla bolagen är du välkommen att skicka in dessa priser så läggs det kanske upp här. Skriv då under vilka förutsättningar jämförelsen är gjord. Ifall du upptäckt att försäkringsbolagens villkor eller prismodell har förändrats är du också välkommen att meddela detta.

Rating
Share to friends