Billig hemförsäkring

Minska kostnaden för hemförsäkringen

Det finns flera sätt som du kan minska kostnaden för din hemförsäkring och hitta en billig eller kanske den billigaste hemförsäkringen. Genom att samla många försäkringar i samma försäkringsbolag brukar ges 10-30% lägre försäkringspremie.

Ifall du har ett larm hemma som är kopplat till en godkänd larmcentral ger detta mellan 5-15% lägre premie på hemförsäkringen. Du kan också få lägre premie om du har en jordfelsbrytare inkopplad i huset som täcker hela elsystemet.

Även en Säkerhetsdörr eller säkerhetsfönster kan sänka din hemförsäkringspremie rejält.

Jämför försäkringspermier och ersättning

För att kunna avgöra om en hemförsäkring är billig och prisvärd är det inte bara försäkringspremien som är vilktig utan också för vilken typ av skador du får ersättning och även storleken på ersättningen. Även självrisken varierar mellan olika hemförsäkringar så detta påverkar också bedömningen om försäkringen är billig och prisvärd.

En översiktlig jämförelse av bra och billiga hemförsäkringar hittar du här:

Rating
Share to friends