Hemförsäkring - Massor med information om Hemförsäkring
Undantagna sjukdomar i barnförsäkringar

Det finns ett antal sjukdomar som är undantagna i barnförsäkringen och dessa är oftast undantag hos alla försäkringsbolag. Sjukdomarna är:

 • Kortvuxenhet
 • Neuropsykiatrisk störning typ ADHD
 • ADD
 • DAMP
 • MBD
 • Aspergers syndrom
 • Autism
 • CP-skada
 • Autismliknande tillstånd
 • Lourettes syndrom
 • Akalkuli
 • Depressiva tillstånd
 • Psykomotorisk utvecklingsförsening
 • Generell utvecklingsstörning
 • Sjukdom inom centrala nerv- och muskelsystemet
 • Epilepsi
 • Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
 • Medfödda virussjukdomar
 • Utbrändhet
 • Blödarsjuka
 • Cystisk Fibros
 • Ledningshinder eller sensorieneural hörselnedsättning
 • Dyslexi och andra symboldysfunktioner
 • Dyskalkyli
 • Medfödda infektions- och parasitsjukdomar

Det finns en skillnad mellan försäkringsbolagen vilka sjukdomar som är undantagna ersättning. Det skiljer också mellan bolagen vilka undantagna sjukdomar som man försäkra via barnförsäkringens tilläggsförsäkringar.