Hemförsäkring - Massor med information om Hemförsäkring


Tilläggsförsäkringar

Ni kan som föräldrar välja till en eller flera ytterligare delar till barnförsäkringen om ni ser att behovet finns. Den grundläggande barnförsäkringen täcker inte alla sjukdomar och vissa av dessa går det att teckna en tilläggsförsäkring för.

Vad tilläggsförsäkringen gäller för och hur mycket den ger i ersättning varierar mellan försäkringsbolagen. Normalt brukar tilläggsförsäkringarna täcka upp till maximalt 100.000 kronor för det sjukdomarna som försäkringen gäller för. Detta är betydligt lägre en vissa andra sjukdomar som täcks av barnförsäkringen.

De sjukdomar som kan tilläggsförsäkras emot är:

 • Blödarsjuka
 • Neuropsykiatrisk störning typ ADHD
 • ADD
 • DAMP
 • MBD
 • CP-skada
 • Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser
 • Medfödda infektions- och parasitsjukdomar
 • Medfödda virussjukdomar
 • Ledningshinder eller sensorieneural hörselnedsättning
 • Epilepsi

Vilka sjukdomar som täcks av försäkringsbolagen varierar som sagt var och är den någon speciell sjukdom ni befarar kan det vara värt att noggrant kolla om denna går att tilläggsförsäkra sig emot för denna sjukdom för barnförsköringen ni har valt.