Hemförsäkring - Massor med information om Hemförsäkring
Jämförelse mellan olika Graviditetsförsäkringar

Jämförelse mellan olika Graviditetsförsäkringar

För att du lättare ska få en uppfattning om vad som ingår i de olika graviditetsförsäkringarna finns en sammanställning nedan. Vad som är minst lika viktigt som graviditetsförsäkringen är vad som ingår i respektive försäkringsbolags barnförsäkring eftersom nästan alla föräldrar fortsätter med samma försäkringsbolag efter graviditetsförsäkringen har slutat gälla.

I de flesta graviditetsförsäkringar ingår en livförsäkringsdel som normalt är 50.000 kr för mamman och ibland även pappan samt 10.000kr för barnet.

Nedan listas de villkor som gäller för de graviditetförsäkringar som är gratis. De flesta försäkringsbolag har en alternativ graviditetsersättning som kostar lite pengar men som ger högre ersättning samt täcker fler olika sjukdomar. Kursiv stil innebär vad som gäller för den enklaste graviditetsförsäkringen som du betalar för.
Jämförelse av graviditetsförsäkringar

Tabell över olika graviditetsförsäkringar på marknaden.

Trygg-Hansa Folksam If Länsförsäkringar Skandia Gjensidige SalusAnsvar
Gäller fr.o.m. vecka 26 vecka 23 vecka 26 vecka 26 vecka 23 vecka 23 vecka 26
Ersättning vid olycksfall
(medicinsk invaliditet)
400.000 kr
400.000 kr
400.000 kr
600.000 kr
0 kr
2.000.000 kr
400.000 kr
400.000 kr
500.000 kr
500.000 kr
800.000 kr
800.000 kr
440.000 kr
440.000 kr
Ersättning vid sjukdom
(medicinsk invaliditet)
0 kr
400.000 kr
0 kr
600.000 kr
0 kr
0 kr
0 kr
400.000 kr
0 kr
500.000 kr
0 kr
800.000 kr
0 kr
0 kr
Ersättning vid sjukhusvistelse 0 kr
200 kr/dag
i 180 dagar
0 kr
200 kr/dag
i 180 dagar
0 kr
200 kr/dag
i 180 dagar
0 kr
120 kr/dag
i 180 dagar
0 kr
200 kr/dag
i 180 dagar
0 kr
200 kr/dag
i 180 dagar
0 kr
154 kr/dag
i 180 dagar
Vårdbidrag 0 kr
40.000 kr/år
i max 3 år
0 kr
40.000 kr/år
i max 3 år
0 kr
0 kr
0 kr
40.000 kr/år
i max 3 år
0 kr
40.000 kr/år
i max 3 år
0 kr
40.000 kr/år
i max 3 år
0 kr
0 kr
Pris 0 kr
1050 kr
0 kr
1050 kr
0 kr
1200 kr
0 kr
690 kr
0 kr
1095 kr
0 kr
1095 kr
0 kr
1200 kr
Övrigt