Hemförsäkring - Massor med information om Hemförsäkring
Båtförsäkring

Båtförsäkring

Båtförsäkring är en försäkring som gäller för båtar. I båtförsäkringen finns det tre olika försäkringsdelar: De olika delar som kan ingå i båtförsäkringarna är:

 • Ansvarsförsäkring eller ansvarsskydd vilket är båtförsäkringens motsvarighet till en bilförsäkrings trafikförsäkring. Denna försäkringsdel kan vara så stor som 50 miljoner kronor och täcker skador på tredje man.
 • Egendomsförsäkring eller egendomsskydd kan jämföras med en halvförsäkting på en bil.
 • Sjöskadeförsäkring är båtförsäkringens motsvartighet till en helförsäkring. Denna de täcker t.ex. grundstötning, kollision, strandning, kapsejsning, sjunkning samt skador på skrov, rutor eller segel.


Mycket ingår i båtförsäkringen

Ingår i båtförsäkringen

Det finns många delar i en båtförsäkring som täcker olika saker.. En del av de försäkringsmoment som ingår i båtförsäkringen är:

 • Brandskada
 • Skadegörelseförsäkring
 • Stöldförsäkring
 • Räddningsförsäkring - Hjälp med bogsering eller räddning
 • Rättsskyddsförsäkring - Hjälp vid rättegångar efter en olycka
 • Transportförsäkring - Ersättning om en olycka händer vid transport av båten på land
 • Uppläggningsförsäkring - Ersättning om båten skadas vid isättning eller upptagning samt under tiden då den ligga upplagd över vintern
 • Maskinskyddsförsäkring - Skador på motorn som orsakats av utre påverkan eller att motorn skär.

Sänka priset på båtförsäkringen

Sänka priset på båtförsäkringen

Du kan själv påverka hur stor premien på båtförsäkringen är genom att:

 • Elektronisk startspärr på båten
 • Höja självrisken
 • Ha spårsändar dold i båten
 • Inneha en skepparexamen
 • Medlem i en båtklubb
 • Använda samma försäkringsbolag bör båten som för bilen och hemmet
 • Stöldskyddsmärka motorn
 • Ha båten på en låst brygga och inlåst område under vinterförvaringen
 • Inte ha dyra båttillbehör förvarade